Tar opp tapt skolegang i spørretimen

Venstres stortingsrepresentant Vera Lysklætt stiller spørsmål til Kommunal- og regionalministeren om billighetserstatningsordningen for samer og kvener som har tapt skolegang under 2. verdenskrig. – Det er behov for en mye kortere og mer effektiv saksbehandlingstid, sier hun.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


– Det er eldre mennesker vi her har med å gjøre, mange har allerede falt fra og det uten at de har fått oppleve det å få denne erstatninga fra Staten, sier Lysklætt. – Veldig mange eldre samer og kvener har jobbet har ventet i mange år på å få oppleve dette, og da skylder vi dem i det minste at de også virkelig kan motta denne erstatninga mens de lever.

Stortinget sluttet seg den 4.april i fjor til den forrige regjeringens forslag om at samer og kvener kunne søke om billighetserstatning for tapt skolegang som følge av krigen og fornorskingspolitikk. – Vi har ingen tid å miste i denne saken — det er eldre mennesker vi har med å gjøre og jeg vil at de skal kunne nyte godt av den erstatninga fra Staten som de har krav på snarest, avslutter Lysklætt.

Vera Lysklætt har levert følgende spørsmål til Kommunal- og regionalministeren:

“Samer og kvener kan nå endelig søke om å motta billighetserstatning fra staten etter at de har tapt skolegang under 2. verdenskrig. Stortinget sluttet seg 4. april i fjor til den forrige regjeringas forslag om dette. Det viser seg nå at behandlinga av disse søknadene tar uendelig lang tid. Hva kan statsråden foreta seg slik at saksbehandlingstida forkortes?”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**