Respekt for kunnskap

Ved for eksempel å svekke fremmedspråkopplæringen på ungdomsskoletrinnet og å bidra til uklarhet om kravene til studiekompetanse, svekker statsråd Djupedal respekten for kunnskap i skolen, skriver Odd Einar Dørum i Aftenposten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


Les debattinnlegg på www.aftenposten.no.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**