Konfronterer Regjeringen med Postens lokalisering

Nestleder i Transport og kommunikasjonskomiteen Borghild Tenden (V), stiller idag spørsmål om hvorfor i Posten vil legge sin nye hovedsentral til et sted der det ikke finnes mulighet for godstrafikk på jernbane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


Spørsmål til samferdselsminister Liv Signe Navarsete:

“Posten ønsker å samlokalisere sine funksjoner i en ny hovedterminal for Østlandet for å stille sterkere i fremtiden. Posten ønsker selv å etablere terminalen på Robsrud i Lørenskog, men lokalmiljøet frykter den økte mengden trafikk, støy og forurensing som dette vil medføre. Stortinget har som mål, blant annet gjennom NTP, å overføre gods fra vei til bane. Hvordan harmonerer dette målet med Postens lokalisering på Robsrud?”

Hun har rett på to oppfølgingsspørsmål, og vil bl.a. ta opp motsetningen mellom lokaliseringsforslaget og Regjeringens oppslutning om planene for Groruddalen.

Den nye regjeringen har lagt inn satsingen i Groruddalen i Soria Moria-erklæringen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**