Venstre vil ha borgerlønn som prøveordning

Venstres medlem i sosialkomiteen André N. Skjelstad har stillt spørsmål til arbeids- og inluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen om innføring av borgerlønn som prøveordning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


Anser statsråden garantert minsteinntekt som et egnet tiltak i bekjempelse av fattigdom og vil statsråden ta initiativ til å innføre en prøveordning med garantert minsteinntekt eller borgerlønn slik Venstre ønsker og slik statsråden tidligere har gått inn for da han ledet Arbeiderpartiets rettferdighetsutvalg i 2002?

– Borgerlønn vil kunne hindre den belastningen og skammen mange opplever det er å motta sosialhjelp, og det å bli sendt fra kontor til kontor i det offentlige hjelpeapparatet. En slik ordning vil bidra til å hindre at folk føler seg som klienter, motvirke passivitet, samt gjøre det enklere for den enkelte å vite hva man har krav på av minimalytelser fra det offentlige,
sier sosialpolitisk talsmann i Venstres stortingsgruppe André N. Skjelstad.

– Venstre har som mål å innføre en borgerlønn – en garantert minsteinntekt for mennesker som av ulike årsaker faller utenom det ordinære arbeidsliv og dermed ikke kan forsørge seg selv. Samtidig må ikke en ordning med borgerlønn føre til passivisering og hindre aktivt jobbsøking for mottakerne. Mottakerne av borgerlønn skal ha lovfestet rett til å få sin egen handlingsplan som skal være forpliktende både for brukeren og det offentlige, sier Venstres Skjelstad

– En slik ordning vil kunne nå de mange som faller helt utenfor samfunnets ordninger og vil kunne gi en bedre levestandard for dem som er helt uten inntekt, sier Venstres Skjelstad

– I Soria Moria erklæringen varsles fattigdomtiltak som bl.a. “rett til velferdskontrakter” hvor de som inngår kontrakt forplikter seg til “opplæring, arbeid, behandlingstilbud mot ytelser opp mot SIFOs satser”, “samordning av sosialhjelp og trygdeytelser” og en “gjennomgang av sammenhengen mellom ulike trygde- og sosialytelser for å sikre et godt samla stønadsnivå.” Dette sammen med det faktum at Bjarne Håkon Hanssen i 2002 konkluderte med at garantert minsteinntekt kombinert med såkalte velferdskontrakter var et svært egnet virkemiddel til bekjempelse av fattigdom og at SV har programfestet en slik reform gjør at jeg regner med at regjeringen er positiv til en prøveordning med borgerlønn, sier Andre N. Skjelstad.

Spørsmål med begrunnelse fra André Skjelstad til statsråd Hanssen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**