– Venstre vil skille stat og kirke

Venstre har ved en rekke valg siden 1985 programfestet å skille stat og kirke, og Venstre vil derfor arbeide for et skille i oppfølgingen av Gjønnes-utvalgets innstilling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


– Både av hensyn til kirken og staten er det prinsipielt viktig med et skille. Tros- og livssynsamfunn skal være uavhengige av verdslige myndigheter, og staten, som en stat for alle borgere, bør ikke være bundet til én konfesjon, sier kirkepolitisk talsmann i Venstre og medlem av Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Odd Einar Dørum.

Venstre vil derfor så snart som mulig ha fjernet de aktuelle grunnlovsbestemmelsene.

– For Venstre er målet etter et skille å ha en bred og inkluderende folkekirke. Venstre vil være aktiv deltaker i en diskusjon om prosessen fram mot dette målet og åpent vurdere ulike virkemidler for å kunne sikre dette. Kirken selv har også et klart ansvar for å sikre en bred og inkluderende folkekirke, sier Venstres Dørum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**