– Navarsete går baklengs inn i fremtiden

Venstre beklager sterkt at statsråd Liv Signe Navarsete og regjeringen fremdeles vil stoppe konkurranseutsettingen i samferdselssektoren på tross av at den nylig fremlagte rapporten fra Transportøkonomisk institutt viser at konkurranseutttsetting i rutebiltransporten gir stor innsparinger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


– Dette er innsparinger som kan som kan brukes til et bedre og billigere kollektivtilbud, sier nestleder i Transport- og Kommunikasjonskomiteen Borghild Tenden.

– Kostnadseffektiviseringen har i følge rapporten funnet sted i de fylkene som har tatt i bruk konkurranseutsetting i stor skala som f.eks. Akershus hvor man har spart nesten 100 mill. kr. pr år de siste 7- 8 årene, sier Venstres Tenden.

– Isolert sett har konkurranseutsetting i følge rapporten bidratt til en generell kostnadseffektivisering i den lokale rutebiltrafikken på rundt 10 prosent. Med de kostnadsrammene vi har innen samferdsel, er det milliarder å spare med å ta i bruk konkurranseutsetting som virkemiddel, mener Tenden.

– Konkurranseutsetting bidrar til et bedre tjenestetilbud for brukerne og mer effektiv ressursbruk innenfor persontransportsektoren, sier nestleder i Transport- og kommunikasjonskomiteen Borghild Tenden (V).

– Liv Signe Navarsete har tatt en ideologisk og lite faglig fundert avgjørelse om ikke å ta i bruk konkurranseutsetting. Dette er å gå baklengs inn i fremtiden og kan fort ramme kollektivreisende i form av et dårligere kollektivtilbud og høyere reiseutgifter, avslutter Venstres Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**