Ber Støre ta opp Hviterussland

– Utenriksminister Gahr Støre må ta opp den bekymringsfulle situasjonen i Hviterussland med den russiske utenriksministeren når de møtes i morgen, krever Venstres medlem i Utenrikskomiteen Anne Margrethe Larsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


– Russland og Hviterussland har nære bånd, og russiske myndigheter har hittil holdt en beskyttende hånd over Europas siste diktatur i Hviterussland. I Hviterussland har man få muligheter til å uttrykke opposisjon mot regimet uten å motta trusler om represalier. KGB heter fremdeles KGB i Hviterussland og har fortsatt i samme form og funksjon som i tidligere Sovjet-Unionen, sier Venstres Larsen.

Alexander Lukashenko ble i 1994 valgt til president i Hviterussland i landets første presidentvalg siden Sovjetunionens kollaps. Han brukte ikke lang tid på å reversere de politiske og økonomiske reformene som hadde blitt innført i løpet av de drøye to årene etter at Sovjetunionen falt. Siden valget i 1994 har Lukashenko hatt et stramt grep om makten i det som i dag betegnes som Europas siste diktatur.Lukasjenko har ikke bare stoppet organisasjons- og forsamlingsfriheten, han har også skrenket alvorlig inn på ytrings- og mediafriheten, arrestert journalister og stengt aviser.

I oktober 2005 mistet hviterusserne sin siste uavhengige avis, Narodna Vola. Det finnes ingen opposisjonell radio- eller tv-stasjon. Internett og satelitt-tv har relativt liten utbredelse. Slik holdes demokratiske krefter utenfor samfunnets offentlige rom og klarer ikke å påvirke opinionen i særlig grad før presidenvalget 19. mars

– Venstre krever derfor at Gahr Støre gir klart uttrykk overfor den russiske utenriksministeren at vi er alvorlig bekymret for menneskerettighetssituasjonen og den manglende demokratiske utviklingen i Hviterussland foran valget nå i mars, sier Venstres Larsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**