– Økt utveksling med muslimske land

Stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Anne Margrethe Larsen fremmet i dag forslag om økt utveksling og samarbeid med muslimske land.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


En av de store internasjonale utfordringer verden i dag står ovenfor, er de utilstrekkelige kontaktene mellom den vestlige verden og muslimske land. Den siste tids begivenheter har ytterligere forsterket behovet for økt kontakt med den muslimske verden. Endringer i folks holdninger og styrking av demokratiske og menneskerettslige verdier, skjer best gjennom at gode relasjoner bygges mellom mennesker. Venstre ber derfor regjeringen sette i gang et utvekslings og samarbeidsprogram mellom muslimske land og Norge.

– Fred baseres på tillit og respekt, og må i første rekke bygges gjennom mellommenneskelig samkvem og forståelse. Det er et problem at slikt samkvem i alt for liten grad eksisterer mellom de vestlige land og mange av de muslimske landene, sier Trine Skei Grande.

– Venstre er opptatt av å styrke slikt samarbeid — mellom enkeltmennesker, frivillige organisasjoner, politiske partier og næringsliv. På den måten kan konflikter dempes og gjensidig forståelse og respekt utvikles, til erstatning for fordommer og skjerping av motsetninger og konfliktnivå. Utdanning er også viktig i dette samarbeidet. Elev-, student- og forskerutveksling bør derfor også ha en sentral plass i dette arbeidet, sier Venstres Grande

Stortingsrepresentantene Trine Skei Grande (V) og Anne Margrethe Larsen (V) fremmet derfor følgende forslag idag:

Stortinget ber regjeringen sette i gang et utvekslings og samarbeidsprogram mellom muslimske land og Norge for NGO-er, barne- og ungdoms-NGO-er og politiske partier, etter modell av det arbeidet som ble gjort i de østeuropeiske landene etter murens fall og på Balkan etter krigen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**