Fremmet forslag om å styrke pårørendes rettigheter

Venstres Gunvald Ludvigsen fremmet i dag et forslag i Stortinget om styrking av pårørendes rettigheter. Forslaget kommer som et resultat av de uklarheter Kristina-saken har vist at finnes knyttet til pårørendes rett til en uavhengig faglig vurdering av sin sak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


Ludvigsen mener pårørende bør ha en mulighet til å få sin sak prøvd av en ny og uavhengig ekspert-/faggruppe innenfor en fastsatt tidsramme, i situasjoner hvor det oppstår uenighet mellom pårørende og medisinskfaglig personell om å fortsette eller avslutte livsnødvendig behandling.

Forslaget lyder:
“Stortinget ber Regjeringa fremme et vedtak hvor pårørende har krav på en fornyet vurdering i situasjoner hvor det er uenighet mellom pårørende og den medisinskfaglige vurdering om å fortsette eller avslutte livsnødvendig behandling. En uavhengig ekspert-/faggruppe fra et annet helseforetak skal innenfor en fastsatt tidsramme kobles inn for å vurdere situasjonen. Alle saker av medisinsk karakter skal til syvende og sist avgjøres på et medisinskfaglig grunnlag.”

– Et slikt uavhengig organ kan styrke pårørende sine rettigheter når det er uenighet, sier Ludvigsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**