Svikter miljøvennlig energiproduksjon

Venstre mener regjeringen er handlingslammet av indre uenighet når de nå skusler bort en historisk mulighet til å få fart på miljøvennlig energiproduksjon

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


– I Soria-Moria erklæringen lovet den rød-grønne regjeringen økt satsing på fornybar energi, men regjeringen har ikke maktet å komme til enighet med Sverige om opprettelsen av et felles marked for grønne el-sertifikater. En slik ordning ville bidratt til økt produksjon av miljøriktig og fornybar energi og til flere arbeidsplasser i distriktet, sier leder av Stortingets energi- og miljøkomite, Gunnar Kvassheim (V).

– Grunnen til at det ikke har blitt enighet med svenskene er åpenbart intern uenighet i regjeringen og at regjeringen har lagt seg på et alt for lavt ambisjonsnivå. Her har det skortet på politisk evne og vilje til å satse på miljøvennlig og fornybar energi. Det er fremdeles langt mellom ord og handling i regjeringens miljøpolitikk, sier Venstres Kvassheim.

Regjeringen begrunner sin avgjørelse med at ordningen medfører for høye kostnader for forbrukere og næringsliv. Kvassheim mener regjeringens argumentasjon ikke holder mål:

– Regningen for forbrukere og næringsliv kan fort bli høyere når regjeringen ikke benytter muligheten til å stimulere til økt energiproduksjon. Derfor er det både energipolitisk og miljøpolitisk meningsløst å vrake el- sertifikater dersom man ønsker å satse på økt fornybar energiproduksjon, sier Venstres Kvassheim

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**