Gratulerer Bergen med bybanen

– Det er en glede for meg i dag å være med på å vedta Bergensprogrammet og bybanen. Bybanen har vært en kampsak for Venstre lokalt og nasjonalt over lang tid. Bybanen er definitivt kronen på verket i Venstres kollektivsatsing i forrige periode. Med bybanen på plass kan Bergen nå med rette kalle seg for en storby, sier Venstres leder Lars Sponheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


– Bergensprogrammet og bybanen vil gi svar på Bergens transport- og miljøutfordringer de kommende 15-20 årene. En bybane med egen trase vil bli et raskt, pålitelig og komfortabelt transporttilbud med samme reisetid uavhengig av rushtid, køer og forsinkelser i øvrig trafikk. Vi må gjøre det så attraktivt, lønnsomt og bekvemmelig å reise kollektivt at vi velger å la bilen stå, sier Sponheim og Tenden.

– Det er delte meninger i Bergen om bybane. Det var også delte meninger da den den gang omstridte Bergensbanen ble vedtatt for over hundre år siden. Idag ser vi at banen er en suksess, sier Sponheim

– Bergenspolitikerne, bergensk næringsliv og bergenserene selv har nå et ansvar for å gjøre Bybanen til en suksess. Tenk på de mulighetene som vil oppstå langs traseen, med nytt høgskolebygg og hvor nytt næringsliv planlegges, sier nestleder av Stortingets transport- og kommunikasjonskomite Borghild Tenden

– Byen Montpellier er på størrelse med Bergen og kan trekkes frem som et suksesseksempel. Her har kollektivtrafikken økt med 46 % siden åpningen av bane og omorganisering av rutestruktur for buss i 2000. Bedre og mer moderne kollektivtransport er avgjørende for at framtidig transportvekst i Bergen ikke skal skje med bil, men med buss og bane, sier Tenden og Sponheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**