Miljøpolitisk samfunnsansvar fra SHELL og STATOIL

Venstre er svært positive til at SHELL og STATOIL nå lanserer konkrete planer for et energi- og miljøprosjekt med CO2-håndtering på Tjeldbergodden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


– Venstre er svært fornøyd med Shell og Statoils industriinitiativ til bygging av et forurensingsfritt gasskraftverk i forbindelse med Tjeldbergodden industrianlegg. Ideen representerer et løft for Norge som en moderne miljønasjon og vil være et vesentlig bidrag til å innfri norske klimaforpliktelser i Kyotoavtalen, uttaler Gunnar Kvassheim (V).

– SHELL og STATOIL tar med sitt initiativ et historisk internasjonalt miljøpolitisk samfunnsansvar. Nå må regjeringen følge opp med nødvendige økonomiske bidrag for å sikre at prosjektet med CO2-håndtering blir både en kommersiell og miljøpolitisk suksess. Når SHELL og STATOIL nå inviterer Staten til et historisk opplegg for spleis og dugnad i miljøets tjeneste. må regjeringen følge opp. Dette vil Norge uansett tjene stort på. Da Venstre satt i regjering bidro vi med 2 mrd kroner til utvikling av forurensingsfri gasskraft. Nå må den rød-grønne regjeringen følge opp, avslutter Venstres Kvassheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**