– Skuffende tilbakeslag for grønt el-sertifikatmar

Leder av Energi- og miljøkomiteen Gunnar Kvassheim (V) er skuffet og overrasket over at det nå varsles utsettelse av grønt el-sertifikatmarked.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


– Det er skuffende og uheldig at det nå går mot en utsettelse av et grønt el-sertifikatmarked. Jeg hadde forventet at Stortinget fikk forelagt en sak om dette i denne vårsesjonen slik at saken kunne sluttbehandles av Stortinget, sier Venstres Kvassheim.

– Signalene fra regjeringen om hva ordningen skal omfatte har lenge vært uklare. Denne uklarheten er der fortsatt, og det er nå i tillegg helt i det blå når ordningen trer i kraft. Regjeringens håndtering av denne saken virker nølende og halvhjertet. Det virker dessverre som om regjeringen ikke ser betydningen av å bruke markedet for å sette fart i fornybar energiproduksjon. Regjeringens nøling skaper usikkehet for de mange som nå skal ta investeringsbeslutninger, sier Kvassheim.

– Jeg forventer at regjeringen raskest mulig avklarer for de mange aktører innen produksjon av fornybar energi hva som skal inkluderes i et grønt el-sertifikatmarked og når ordningen skal tre i kraft, sier Venstres Kvassheim.

– Et grønt el-sertifikatmarked er viktig for et rent og miljøvennlig kraftregime. Dersom vi skal ha som ambisjon å sette fart i fornybar energiproduksjon, haster det med å få ordningen med et grønt el-sertifikatmarked på plass, avslutter Kvassheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**