Grønn tråd i Venstre

Dagbladet har de siste ukene spilt en viktig rolle ved å sette miljøpolitikk på dagsorden. Kritisk journalistikk er rettet både mot regjeringen og opposisjonen. Det synes vi i Venstre er bra. Vi trenger drahjelp for å få miljøspørsmål på dagsorden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


Miljøbevegelsen og pressen har lenge krevd større åpenhet rundt oljepolitikken og innsyn i fagetatenes miljøråd ved utlysning av konsesjonsrundene. Venstre ønsker åpenhet. Det har vi gitt uttrykk for i opposisjon og i regjering uten å nå fram. Miljøverndepartementet fortjener honnør for nå å ha endret den praksis med manglende åpenhet som ble etablert av Ap i regjering.

Les hele innlegget i Dagbladet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**