Frykter mindre mangfold i næringsliv og utdanning

Søndag samles regjeringen for å snekre sammen neste års nasjonalbudsjett. Venstre frykter mindre mangfold i næringsliv og utdanning med et rødgrønt budsjett. Trine Skei Grande lister her opp en del løfter som regjeringen etter Venstres mening ikke bør innfri.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


Flere gründere, ikke færre
Venstre vil ikke at regjeringen skal innfri løftet sitt om skatteskjerpelser for småbedrifter. – Det kan gjøre det mindre attraktivt å etablere og drive småbedrifter. Venstre mener vi trenger et mer kreativt og nyskapende næringsliv og flere gründere, ikke mindre mangfold og færre gründere slik jeg er redd resultatet blir med skatteskjerpelser, sier Trine Skei Grande.

Mer mangfold og kunnskap, ikke mindre

Venstre håper heller ikke regjeringen gjennomfører løftet om å gi generell studiekompetanse til alle som har gjennomført 13 års utdanning. – Dette øker faren for at høyere utdanning blir utvannet, sier Trine Skei Grande

Regjeringen har i Soria Moria lovet å ikke innføre et 2. obligatorisk fremmedspråk. Der er Venstre uenig.
– Vi trenger mer kunnskap i skolen og bedre integrering. Et 2. obligatorisk fremmedspråk er da veien å gå, sier Venstres nestleder.

Venstre vil heller ikke at regjeringen skal gjøre det vanskeligere å opprettholde eller etablere friskoler. Dette rammer mange kunst- og kulturutdanninger. – Vi vil ha en sterk offentlig skole, men regjeringen må ta inn over seg at ikke alle finner seg til rette i det offentlige skole- og utdanningssystemet. Dessuten trenger vi mer mangfold i utdannings- Norge, ikke mindre, sier Venstres Skei Grande.

Mer byråkrati og dårligere kollektivtilbud?
Venstre ønsker ikke at regjeringen skal opprette et eget statsforetak for avfallsforebygging og gjenvinning under Miljøverndepartementet. – Dette er en byråkratisering av resirkulerings- og materialselskapene som verken er gunstig for bransjen eller miljøet. Venstre tror heller på forpliktende avtaler mellom myndigheter og bransjen og bedre rammevilkår for gjenvinning, sier Trine Skei Grande.

Regjeringen vil gi lavutslippsbiler tilgang til kollektivfeltet. Venstre støtter reduserte avgifter på biler med lave utslipp. Kollektivfeltene bør imidlertid reserveres for busser og elbiler. – Flere biler i kollektivfeltet vil hindre fremkommeligheten for buss og gi dårligere kollektivtilbud, sier Skei Grande.

Makspris for alle rammer de svakeste
Venstre er sterkt kritisk til at regjeringen vil gjennomføre en maksprisordning i barnehagene. Dette gjør det vanskeligere for kommunene å opprettholde gunstigere ordninger for studenter med barn i barnehagen og vanskeligstilte familier. – Det er gjerne disse som trenger lavere barnehagepriser mest. Den som tjener mest på maksprisordningen er jo familier med god økonomi. Med full gjennomføring av denne ordningen fratas mange kommuner muligheten til å differensiere prisene. Dette rammer studenter og fattige aleneforsørgere som nå må betale mer enn de har gjort før. De betaler mer som et resultat av at alle vi andre skal betale mindre. Det er usosialt, sier Trine Skei Grande.

Lytt til opposisjonen
Venstre håper imidlertid at regjeringen vil holde løftet om å lytte til mindretallsopposisjonen. – Jens og Kristin har jo sagt at de vil lytte til opposisjonen selv om de har en flertallsregjering. Når budsjettet kommer får vi se om dette bare er ord. Venstre håper imidlertid at regjeringen innfrir akkurat dette løftet, sier Skei Grande

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**