Krever bedre kontroll rundt norsk våpeneksport

I dag lanseres en rapport fra Amnesty som viser for dårlig kontroll med norsk våpeneksport. Rapporten viser at regjeringens mangelfulle rapportering til stortinget gjør det umulig for stortinget og det sivile samfunn å kontrollere om intensjonen i lover og regler om våpeneksport blir fulgt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


– Dette kan Norge som fredsnasjon ikke være tjent med. Regjeringen må informere Stortinget om omfanget av norsk våpeneksport, sier Venstres medlem i Utenrikskomiteen Anne Margrethe Larsen

– Venstre ønsker en strengere kontroll av norsk våpeneksport. Det viktigste tiltaket vil være å innføre sluttbrukererklæringer for alle våpen som eksporteres fra Norge. I dag krever Norge ikke slike garantier fra våre allierte i NATO eller fra EU-medlemmer. Dette kan undergrave Norges mål om å hindre våpeneksport til konfliktområder, sier Venstres Larsen.

– Et system der våpen og ammunisjon merkes slik at de kan spores tilbake til dem som opprinnelig bestilte våpnene vil være et viktig redskap for å finne ut hvem som formidler våpen inn i konfliktområder. Norge bør ta initiativ til at det opprettes en forpliktende internasjonal standard for slik merking, sier Anne Margrethe Larsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**