– Varig vern må på plass

Venstre ønsker et bredt forlik om forvaltningsplanen: – Dette er ikke en helhetlig forvaltningsplan, men en utbyggingsplan, sier leder av Energi- og miljøkomiteen Gunnar Kvassheim (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


– Venstre går inn for oljeaktivitet i nord, men grønt lys til utvinning i noen områder må kombineres med rødt lys til andre. Jeg er skuffet og overrasket over at ingen områder vernes. For at Venstre skal støtte forvaltningsplanen må Lofoten og de mest sårbare områdene gis varig vern, sier Venstres Kvassheim.

– Grensen på 35 km. som er satt langs Finnmarkkysten er et kompromiss uten faglig begrunnelse. En kunne like gjerne satt grensen på 36. 9, et tilfeldig tall som kan få stor betydning, sier Gunnar Kvassheim.

Regjeringen har slått fast i Soria Moria-erklæringen at de ønsker bred støtte i Stortinget til forvaltningsplanen.
– Bred støtte krever en løsning med sentrum i norsk politikk. Ønsker regjeringen støtte fra Venstre, må det en langt bedre miljøprofil på plass enn det som regjeringen har foreslått, sier Kvassheim.

– Hovedintensjonen med Forvaltningsplanen var at den skulle være langsiktig og avklarende. Nå har vi i stedet fått en plan som tolkes i ulike retninger og som gjør at kampen om Lofoten og Vesterålen fortsetter med full tyngde fra dag èn, avslutter Venstres Kvassheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**