Vil ha mer konkurranse i lufta

Borghild Tenden, nestleder i Transport- og kommunikasjonskomiteen og Gunn
Berit Gjerde (V) i næringskomiteen har sett seg lei på stadige
kanselleringer i flytrafikken. De tar nå kontakt med AVINOR og Norwegian
for å få innspill til tiltak for å bedre konkurransesituasjonen i lufta.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


– I den siste tiden har vi opplevd en rekke problemer knyttet til kanselleringer i flytrafikken. Både private flyreisende og næringsliv opplever dette som et stort problem, sier Venstres Borghild Tenden.

– Enkelte strekninger rammes kraftig, ettersom disse kun trafikkeres av ett enkelt flyselskap og at buss— og togforbindelse er begrenset. Dette skaper stor usikkerhet og uro blant reisende og næringsliv. Ålesund-Oslo er et eksempel på en slik strekning, sier Venstres Gjerde.

Venstre har rettet spørsmål til næringsministeren om hvorvidt Regjeringen vil se på virkemidler for å få flere flyselskaper på banen på strekninger hvor det i dag er en monopolsituasjon. Dette har Næringsministeren ikke ønsket å gå inn på.

– Ettersom Regjeringen ikke ønsker å ta initiativ i denne saken henvender Venstre seg nå til bransjen for høre hva som bør gjøres for å bedre konkurransesituasjonen i lufta, sier Borghild Tenden (V).

– Vi håper selskapene kan komme med innspill til virkemidler og rammevilkår som kan styrke konkurransen og øke robustheten i flytrafikken da dette er et område Regjeringen åpenbart ikke vil gå inn i, sier Tenden og Gjerde.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**