Alvorlig bekymret for norsk lærerutdanning

– Jeg forventer at kunnskapsminister Djupedal allerede nå forbereder en grunnleggende fornyelse av lærerutdanningen når den endelige NOKUT-rapporten foreligger. Våre elever fortjener en skole som er minst like god som den finske suksess-skolen, sier Venstres medlem i Utdanningskomiteen Odd Einar Dørum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


I forrige uke varslet Utdanningsforbundet at videre- og etterutdanningsordningene for lærerne i forbindelse med Kunnskapsløftet på langt nær er gode nok. Når norsk lærerutdanning nå i tillegg får stryk, mener Venstre det er alvorlig grunn til bekymring.

– Jeg er alvorlig bekymret for lærerutdanningen. Skal vi gi ungene våre den skolen og utdannelsen de fortjener, må vi gjenreise respekten for læreren. Da er faglig påfyll og videreutdannelse av lærerne noe av det viktigste vi kan gjøre, understreker Dørum.

– Jeg utelukker ikke at lærerutdanningen på sikt må utvides til en femårig utdanning, med ytterligere vekt på faglig kompetanse og en tettere kobling mellom teori og praksis. Venstre mener at utdanningen bør utvikle seg bort fra den brede allmennlærerutdanningen til en utdanning der faglig fordypning blir en forutsetning for å undervise i faget, sier Venstres Dørum

– Det er også åpenbart at norske lærerstudenter i langt større grad må oppleve at utdanningen er yrkesrettet, sier Venstres Dørum som også ønsker å stramme inn på kriteriene for å få godkjent praksisperiodene i utdanningen.

Venstres krav til ny lærerutdanning er:
– høyere kompetansekrav for å komme inn
– bedre yrkesretting i utdanningen
– strengere godkjenning av praksisperiode
– bedre videre- og etterutdanning av lærere

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**