Inviterer Djupedal til Finland

Finske elever topper internasjonale kunnskapsundersøkelser. På Venstres landmøte inviterte skolepolitisk talsmann Odd Einar Dørum utdanningsministeren til felles studietur til Finland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


– Matkusta kanssamme suomeen, eller reis med oss til Finland, sa Dørum fra talerstolen.

Forklaringen på den finske skolesuksessen er like enkel som den er logisk: Kunnskapsrike, faglige sterke lærere med stor frihet til å tilpasse undervisningen etter den enkelte elevs behov.

– Jeg mener Norge har mye å lære av det løftet Finland har gjort for sin skole. Derfor tror jeg både jeg og utdanningsministeren har mye å lære av en felles studietur til vår nabo, sier Odd Einar Dørum.

Reformen “Kunnskapsløftet” gjennomføres i den norske skolen til høsten. Bare måneder før gjennomføringen av reformen, har Venstre pekt på sviktende etter- og videreutdanning av lærere som en av flere store utfordringer. Bare et fåtall av lærerne i grunnskole og videregående opplæring har til nå fått etterutdanning i fagene sine før reformen gjennomføres.

– Respekten for læreren kan bare gjenreises ved å systematisk bidra til oppbygging av lærernes faglige kompetanse.

Stikkord fra Dørums tale:
Kjære landsmøte, kjære Venstre-venner
· Venstre kjemper for dannelsen — ikke noe gammelmodig, men den dannelsen i et moderne og sosialliberalt samfunn
· Eleven, læreren, og skolen som helhet er sentral i vårt felles dannelsesprosjekt
· Norsk skole har mye bra ved seg, men også mye som kan bli bedre
· Venstre ønsker satser på læreren. Dette er en bevisst og langvarig satsing.
· Etter å ha vært med på å drive frem Kunnskapsløftet i regjering, setter vi nå spesielt fokus å høyne lærernes kompetanse. Derfor har vi forelått kompetanseåret.
· Vi vil også bedre kvaliteten på lærerutdanningen, og foreta grep som i sum fører til en gjenreising av respekten for læreren og respekten for kunnskap. Kunnskap er makt, og kunnskap bygger samfunn.
· Vi ønsker en ytterligere satsing på læreren fordi læreren er bærebjelken i kunnskapssamfunnet, selve grunnlaget for at norske elever skal få god og tilpasset opplæring.
· Når jeg sier at det er mye som kan bli bedre ved norsk skole er dette på bakgrunn av det jeg ser og hører i samtaler med lærere, som kanskje best vet hvor skoen trykker. Jeg bruker mye tid på å samtale med lærerne
· Vi ser det også i internasjonale undersøkelser, der Norge scorer dårligere enn land det er naturlig å sammenligne seg med. Finland, for eksempel, scorer gjennomgående høyt i utdanningsundersøkelser.
· Spørsmålet er da: Hva kan vi lære av andre land som gjør det bedre? Hva kan vi lære av Finland som gjør det så bra?
· Det engelske tidsskriftet foreskrev nylig hva svaret var i Finlands tilfelle: Lærere, lærere, lærere.
· Finland har en egen skolekultur — en kultur for kunnskap, en kultur vi kan lære mye av
· Som varm tilhenger av et obligatorisk 2. fremmedspråk falt det meg helt naturlig å åpne Indre Finnmark tingrett på samisk. Det lød omtrent slik:
· Derfor, kjære kunnskapsminister: Matkusta kanssamme suomeen, Djupedal.
· På norsk betyr det: Reis med oss til Finland. Jeg inviterer deg med på en inspirasjonsreise til vår nabo.
· Vi kan reise sammen eller vi kan reise hver for oss, men la oss i hvert fall reise sammen intellektuelt.
· Skolen trenger et løft, og vi kan få mye inspirasjon fra den finske suksesshistorien

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**