Venstre vil ha CO2-rensing på Snøhvit

Statoil har fått tillatelse til å slippe ut 920.000 tonn CO2 pr år fra Snøhvit-anlegget i Hammerfest. Det innebærer langt på vei like store CO2-utslipp som det er gitt tillatelse til fra gasskraftverket som nå er under bygging på Kårstø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


Regjeringen har gjort det klart at man arbeider med sikte på å få på plass CO2-resning på Kårstø. Staten må medvirke for å få på plass en slik løsning.

Venstre deler regjeringens ambisjon for CO2-rensing på Kårstø. Dette er et viktig tiltak for at Norge skal innfri Kyoto-forpliktelsene.

Venstre mener det er viktig å komme i gang med arbeid for å kunne rense CO2 også på Snøhvit-anlegget så snart som mulig etter at det er satt i drift.

Regjeringen må gå i dialog med Statoil med sikte på et samarbeidsprosjekt som kan sikre den CO2-rensing som den gitte tillatelsen legger til rette for. Et slikt prosjekt vil være en naturlig konsekvens av det miljøengasjement statsministeren og miljøvernministeren har sagt er en viktig del av regjeringens politiske plattform.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**