Norge må aktivt støtte opposisjonen i Hviterussland

Venstre er svært bekymret for situasjonen til de demokratiske kreftene i Hviterussland etter presidentvalget den 19. mars, og krever at norske myndigheter nå må aktivt støtte den hviterussiske opposisjonens kamp mot Aleksandr Lukasjenkos diktatorstyre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


OSSE, Amnesty og Helsingforskomitéen har alle fordømt valgresultatet og måten valget ble gjennomført på. Opposisjonen og uavhengige medier er blitt utsatt for en systematisk forfølgelse, og et stort antall fredelige demonstranter har blitt banket opp og fengslet av politiet. Bare i forbindelse med protestene mot valgfusket som fant sted, ble rundt 400 mennesker arrestert og ilagt opptil 15 dagers administrativ straff for ulovlig politisk aktivitet. 12 av de arresterte, deriblant opposisjonskandidaten Kozulin, er blitt utsatt for ytterligere straffeforfølgelse og risikerer lange fengselsstraffer.

Aleksandr Lukasjenko har igjen demonstrert sin likegyldighet for ytringsfrihet, menneskerettigheter og demokrati. I en slik situasjon trenger den hviterussiske opposisjonen all den støtte den kan få, både politisk, praktisk og økonomisk.

Norge vil øke betraktelig sin økonomiske støtte til det sivile samfunn i Hviterussland, både gjennom direkte støtte til opposisjonen og gjennom frie midler til norske organisasjoner som samarbeider med hviterussiske opposisjonelle grupper. Norge må også gi støtte til ofrene for Lukasjenkos forfølgelse av politiske motstandere, først og fremst gjennom å tilby asyl og gratis studieplasser til studenter som har blitt utvist fra universitetet for deltakelse i demonstrasjoner og annen såkalt ulovlig politisk aktivitet.

Videre må den norske regjeringen påvirke Russland gjennom relevante politiske kanaler, til å trekke tilbake sin uforbeholdne støtte til Lukasjenko og slutte opp om det internasjonale samfunnets krav til hviterussiske myndigheter vedrørende menneskerettigheter og demokrati.

Venstre krever at den norske regjering:
– gir direkte økonomisk støtte til den hviterussiske opposisjonen
– forenkler retningslinjene for støtte til norske organisasjoner som har samarbeid med opposisjonelle grupper i Hviterussland
– tilbyr studentasyl til hviterussiske studenter som har mistet studieplassen sin for deltakelse i ulovlig politisk aktivitet
– legger press på Russland til å spille en mer konstruktiv rolle for å styrke demokratiet i Hviterussland

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**