Norge trenger krafttak for kvinnelige gründere og

De fleste kvinner som starter for seg selv, begynner med et enkeltpersonsforetak. Med denne forretningsformen har man svært få rettigheter og mindre omfattende trygdeordninger i sammenheng med sykdom, svangerskap, fødsel og omsorg for små barn, enn det lønnsmottakere har.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


Gründere, spesielt kvinner, som starter egen virksomhet møter betydelige utfordringer økonomisk og velferdsmessig i forhold til lønnsmottakere. For eksempel må den selvstendig næringsdrivende ha arbeidet i minst tre år for å motta fødselspenger. Regelen om tre års opparbeidelse av rettighetene gjelder også mellom hver barnefødsel. Selvstendige næringsdrivende har heller ikke rett til kompensasjon for å være hjemme med sykt barn. Sykepenger får en først fra 17.dag, og da bare maksimalt 66 % av ca 360 000 (6G). Selvstendige næringsdrivende registrert som enkeltpersonsforetak har pr. i dag ingen rettigheter ift dagpenger ved arbeidsledighet.

For å sikre velferden i framtida må det utvikles tusenvis nye bedrifter. Skal vi som samfunn sikre det, må vi skape en kultur for å skape sin egen arbeidsplass. Venstre må legge større vekt på entreprenørskap i skoleverket, flere elevbedrifter og mer samarbeid mellom skole og lokalt næringsliv.

Venstre ber Regjeringen legge fram forslag som likestiller selvstendig næringsdrivende med lønnsmottakere når det gjelder trygderettigheter, og en harmonisering av skattereglene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**