Venstre vil ha gründer-krafttak

Framtidas velferdssamfunn må sikres gjennom en aktiv næringspolitikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


– Vi vil bl.a. likestille selvstendig næringsdrivende med lønnsmottakere når det gjelder trygderettigheter, sier stortingsrepresentant Gunn Berit Gjerde og leder av Venstrekvinnelaget Torhild Skogsholm.

Gjerde og Skogsholm tok under Venstres landmøte et oppgjør med regjeringens næringslivspolitikk. De mener regjeringens næringspolitikk i beste fall er ufokusert, og varsler nå en interpellasjonsdebatt om temaet i Stortinget.

Enklere regelverk
Gjerde og Skogsholm trekker særlig frem to forhold som må forbedres: Enklere regelverk for mindre og nystartede bedrifter og bedring av trygderettighetene for selvstendig næringsdrivende.

– Vi må skape en kultur for å utvikle sin egen arbeidsplass, og det må bli lettere å starte nye bedrifter. Derfor kan det ikke stilles samme krav til nyetablerte bedrifter som til store konsern, sier Gunn Berit Gjerde (V).

Venstre har (sammen med Høyre, KrF og Frp) fremmet forslag om å lage et eget regelverk for mindre og nystartede bedrifter. Det gjelder for eksempel krav til revisorplikt, antall terminer for innbetaling av moms og andre offentlige avgifter, størrelse på aksjekapital, kostnadene knyttet til rapportering til Brønnøysund mv.

Kvinnelige gründere
Kvinner som starter egen virksomhet møter betydelige utfordringer økonomisk og velferdsmessig i forhold til lønnsmottakere. Mange unge kvinner stenges i dag i praksis ute fra gründervirksomhet. De fleste kvinner som “starter for seg selv”, begynner med et enkeltpersonsforetak.

– Forretningsformen gir svært få rettigheter og mindre omfattende trygdeordninger i sammenheng med sykdom, svangerskap, fødsel og omsorg for små barn, enn det lønnsmottakere har. Dette straffer kvinner spesielt, og derfor er det nødvendig å likestille selvstendig næringsdrivende med lønnsmottakere når det gjelder trygderettigheter, sier Torhild Skogsholm.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**