Venstre vil ikke ha ny aldersgrense ved familiegje

Venstres landsmøte reagerer på regjeringens varslede innstramminger i innvandringspolitikken, spesielt i forhold til forslaget om å innføre aldersgrense for gjenforening med utenlandsk ektefelle. Dette forslaget vil, i kombinasjon med kravet om nasjonal tilknytning, innebære en diskriminering av unge mennesker i strid med den Europeiske Menneskerettighetskonvensjon (EMK).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


Regjeringens forslag til innstramminger er en blåkopi av de omstridte danske reglene for familiegjenforening. Reglene er kritisert av Europarådet, og det danske institutt for menneskerettigheter uttaler i rapporten “Ægtefællessammeføring i Danmark” at den danske “24-års regelen” og kravet om tilknytning er en krenkelse av retten til familieliv i EMK art. 8.

Myndige nordmenn med ektefelle fra utlandet vil, ut fra det varslede forslaget, måtte vente til de er 21 år eller eldre før de kan søke om opphold i Norge. I tillegg kreves det at paret samlet sett må ha en lik eller lengre tilknytning til Norge enn noe annet land. Treffer man eksempelvis sin partner under studier i utlandet vil man kunne nektes opphold selv om aldersgrensen er oppfylt.

Kravet til aldersgrense innebærer en relativisering av myndighetsalderen, og kravet om tilknytning en tilsvarende relativisering av statsborgerskapet. Dette er en åpenbar diskriminering av unge norske statsborgere og innebærer et dramatisk skifte i norsk innvandringspolitikk. Begrunnelsen oppgis å være bekjempelse av tvangsekteskap, mens resultatet blir en strengere regulering av innvandringen fra ikke-europeiske land.

Venstre mener det er svært viktig med tiltak mot tvangsekteskap, men krever at regjeringen foretar en grundig gjennomgang av virkemidlene før forslaget til ny utlendingslov legges frem for Stortinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**