– Ingen vilje til endring fra Helen Bjørnøy

Venstre er svært bekymret for at regjeringen nå har valgt å legge seilingsleden Røst-Vardø for nordgående skipstrafikk nærmere land enn det som var varslet i regjeringens forvaltningplan.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


I forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet varslet man seilingsleder 30 nautiske mil fra land. I Finnmark har fiskeriministeren gitt grønt lys for at leden gå helt inntil 14 nautiske mil fra land. Ved strekningen Lofoten-Tromsøflaket vil hun ha leden ned til 19 nautiske mil.

Billig forsikring
– Å få trafikken vekk fra land er en billig og god forsikring for kystbefolkningen og miljøet. Det blir ganske spesielt at Helen Bjørnøy i Stortinget begrunner å legge trafikken inn mot land med sikkerhetshensyn og hensyn til fiskeriene, når fiskeri og miljøvernorganisasjonene raser over vedtaket. Dersom miljø- og fiskeriinteressene hadde vært vektlagt, ville trafikken definitivt vært lagt ut, uttaler Gunnar Kvassheim.

– Vi registrerte liten vilje i Stortinget fra miljøvernministeren om å etterfølge våre synspunkter om å legge leden lengre ut, til tross for at SV tidligere har argumentert for dette. Helen Bjørnøy har selv uttalt at skipstrafikken er den størte trusselen for akutt forurensing langs kysten. Trafikken er lagt inn mot land i sårbare områder hvor man ikke har tatt stilling til petroleumsaktivitet i påvente av ny kunnskap. Regjeringen kan omgjøre vedtaket dersom viljen er tilstede. Det er åpenbart at Helen Bjørnøy verken har etterfulgt SVs politikk eller føre-var prinsippet i miljøpolitikken i denne saken, legger Kvassheim til.

Samarbeid
– SV har programfestet at de overhodet ikke ønsker petroleumsaktivitet i nordområdene. Løfteruddet om selingsleder er nok et eksempel på at SV ikke får gjennomslag for miljøpolitikken i regjering. Det er skuffende, vi hadde store forhåpninger til å samarbeide med SV i miljøpolitikken. Vi er imidlertid forbredt på et samarbeide i Stortinget om behandlingen av forvaltningsplanen. Det krever imidlertid at sentrale punkter i planen, som for eksempel seilingsleder, etterfølges av regjeringen, avslutter Kvassheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**