Gledelig om lokalsykehus

– Det er svært gledelig at Legeforeningen nå for alvor tar tak i debatten om lokalsykehusene sin funksjon og innhold. Legeforeningen er en viktig premissleverandør i denne debatten, sier Venstres Gunvald Ludvigsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


Gunvald Ludvigsen (V) i Stortingets helse- og omsorgskomite innledet til debatt om lokalsykehusenes fremtid på Legeforeningen sitt landstyremøte i Oslo.

– Det er svært gledelig at Legeforeningen nå for alvor tar tak i debatten om lokalsykehusene sin funksjon og innhold. Legeforeningen er en viktig premissleverandør i denne debatten. Deres resolusjon om lokalsykehusene sin funksjon har min fulle støtte, sier Venstres medlem av helse- og omsorgskomiteen Gunvald Ludvigsen.

– Jeg oppfatter at Legeforeningen og Venstre nå står sammen i kampen for lokalsykehus. Lokalsykehusene er viktig for både små og store samfunn og vil i fremtiden utgjør de ultimate kompetansearbeidsplassene i distriktene, sa Ludvigsen.

Etterlyser løfte i Soria Moria
I Soria Moria er det slått fast at ingen lokalsykehus skal legges ned. Nå krever Ludvigsen en konkretisering av hva som ligger i dette.

– Den usikkerheten som nå hersker kan få konsekvenser for rekrutteringen av nøkkelpersonell til lokalsykehusene, og dette kan true ekstistensen til distriktssykehusene, sier Gunvald Ludvigsen.

– Jeg tror ikke det er godt for verken politikerne eller helseforetakene sitt omdømme dersom uvissheten om lokalsykehusene sin rolle får fortsette, sier Venstres Ludvigsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**