Avventende fra regjeringen om kommunene

– Regjeringens forslag til kommuneproposisjon for 2007 er overraskende defensiv i lys av Soria Moria-erklæringen, sier Venstres kommunalpolitiske talsperson, Vera Lysklætt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


Det økonomiske opplegget er ikke dårlig, men i forhold til forventningene de rødgrønne har skapt så er det defensivt og skiller seg lite fra veksten i inntekter og frie midler som er gitt hvert år de siste 10 årene.

Frykter en Avventningsreform
– Når det gjelder Forvaltningsreformen og fornyingsarbeidet i offentlig sektor, frykter Venstre at det blir en Avventningsreform, sier Vera Lysklætt. Både statsministeren og kommunalministeren har sagt at de forventer at kommunene skal fortsette å fornye seg og effektivisere. Men i påvente av at det skal skje avklaringer internt i regjeringen om oppgavefordeling og geografisk inndeling, er det å frykte at mange ikke setter i gang viktig fornyingsarbeid. Særlig gjelder dette fylkeskommunene, frykter Lysklætt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**