Konkurranseskepsis fra Navarsete

I løpet av vinteren har vi fått synliggjort hvor sårbare vi er overfor flyselskaper med en dominerende stilling. – Vi har også sett hvordan rettighetene til flypassasjerene må styrkes, sier Borghild Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


Under debatten om konkurranse i flytrafikken på Stortinget idag viste samferdselsminister ingen vilje til å bedre konkurransen i lufta.

– For veldig mange som bor i de nordligste fylkene i dag, koster en flybillett innenriks i Norge omtrent like mye som en billett fra Oslo til USA. Denne gruppen rammes dessuten ekstra hardt. Svært mange strekninger trafikkeres kun av én aktør, og når denne aktøren uteblir, lammes lokalsamfunnet, sier Venstres stortingsrepresentant og nestleder i Transport- og kommunikasjonskomiteen Borghild Tenden.

Vil ha mer konkurranse i lufta
– Det er for Venstre åpenbart at det ikke er tilstrekkelig konkurranse i markedet når vi finner slike eksempler. Venstre ønsker et mangfold av tjenester og tilbud innenfor flytrafikken, men også priser og tjenester som er rettferdige og til å leve med, særlig der folk ikke har andre alternativer. Venstre mener det er behov for en styrking av konkurransen i flytrafikken. Det er derfor viktig at staten har en aktiv rolle og sørger for rettferdig konkurranse og ivaretar passasjerenes rettigheter, sier Venstres stortingsrepresentant og nestleder i Transport- og kommunikasjonskomiteen Borghild Tenden

I første omgang hadde Venstre ønsket at Regjeringen gjennomgikk markedet, og at særlig proaktive tiltak kunne vurderes for å rette opp i situasjonen. Etter Venstres mening er det behov for å se på om forhold knyttet til flyplassenes kapasitet, med hensyn til både rullebaner, flygeledning og terminaler, virker som konkurransehindre. Mye tyder på at offentlige innkjøp bidrar til å temme konkurransen i flytrafikken.

Aktiv næringspolitikk
– Vi kunne med fordel hatt en gjennomgang av offentlig praksis på området for å se på hvordan en aktiv næringspolitikk kan styrke mangfoldet og konkurransen i luftfarten, sier Tenden

– I lys av at en stor del av befolkningen, særlig i distriktene og i Nord-Norge, ser ut til å ha et dårligere flytilbud enn det de reelt sett burde hatt, synes Venstre det er skuffende at Regjeringen ikke har valgt å støtte forslaget om en gjennomgang av tiltak for å styrke konkurransesituasjonen i luftfarten.

Venstre vil følge nøye med i tiden framover og passe på at brukerne får den informasjon, service og punktlighet som de fortjener, sier Venstres Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**