Flertall for mer kontakt med den muslimske verden

Stortinget behandlet idag Venstres forslag om mer kontakt og mer utveksling med den muslimske verden for å styrke samarbeidet mellom enkeltmennesker, frivillige organisasjoner, politiske partier og næringsliv i Norge og den muslimske verden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


Flertallsinnstillingen fra Utenrikskomiteen ble vedtatt i Stortinget idag. Dette forslaget ble svært aktuelt etter at de berømte karikaturtegningene ble offentliggjort i enkelte aviser tidligere i år.

– Venstres forslag om et utvekslings- og samarbeidsprogram mellom muslimske land og Norge bygger på en grunnfestet tro på dialog, Dette kan bidra til å rydde opp i fordommer, misforståelser eller rett og slett ren uvitenhet, sier Anne Margrete Larsen i Utenrikskomiteen.

– Gjennom dialog kan vi bygge gode relasjoner mellom mennesker, endre deres holdninger og styrke demokratiske og menneskerettslige verdier. Dialog er en utrolig kraft.På denne måten kan vi bidra til å fremme toleranse, forståelse og bygge ned spenninger, sier Larsen.

– Uten vilje til å snakke sammen- menneske til menneske- kan en konfrontasjonslinje bli selvforsterkende og i verste fall øke omfanget av fordommer, vold og terrorisme, sier Larsen.

I forslag til revidert budsjett har Venstre derfor foreslått 2 millioner til et samarbeidsprogram med den muslimske verden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**