Venstre vil øke belønningsordningen til 200 millio

Venstre mener det er skuffende at regjeringen ikke har prioritert kollektivtrafikken i forbindelse med revidert budsjett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


Belønningsordningen for kollektivtrafikk som ble innført av tidligere samferdselsminister Torild Skogsholm ( V) er et effektivt tiltak for å stimulere storbyene til å prioritere fremkommelighet for kollektivtransporten og å gjøre kollektive løsninger mer konkurransedyktige og attraktive i forhold til bruk av personbil i byområder.

– Det er skuffende at Navarsete ikke har lagt inn så mye som en krone til kollektivtrafikk i revidert budsjett, sier Borghild Tenden.

– Flere norske byer opplever sterk forurensing og høy trengsel på veiene, til ulempe for innbyggere, næringsliv og miljøet. Også næringslivet i distriktene opplever trengselen i byene som et hinder for å drive effektiv virksomhet, sier Tenden.

Derfor vil Venstre øke belønningsordningen for kollektivtrafikk med 50 millioner til totalt 200 millioner som skal fordeles mellom storbyene.

– Jeg forventer nå at den vilje storbyene har vist til å prioritere kollektivtrafikk vil gi uttelling i form av økte kollektivmidler til dem, sier Venstres Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**