Løft for skole og småbedrifter

Venstre øker satsingen på skole og småbedrifter i sitt forslag til revidert budsjett (RNB). – Et godt velferdssamfunn er avhengig av en god skole og et nyskapende næringsliv, sier Venstres leder Lars Sponheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


Venstres stortingsgruppe sluttbehandlet i går kveld sitt reviderte budsjett. Partiet vil bl.a. øke bevilgningene til gjennomføringen av høstens skolereform og legger opp til flere tiltak for å bedre vilkårene for norske småbedrifter.

– Skal vi gi ungene våre en god skole, må vi styrke lærerne. Derfor satser Venstre på kompetanseheving av lærere i vårt budsjett, sier Lars Sponheim.

Venstre foreslår flere forbedringer for småbedriftene. Selvstendig næringsdrivende har i dag ikke automatisk rett til bl.a. sykepenger under svangerskap og fødsels- og adopsjonspenger.

– Vi vil ha forbedringer i de sosiale ordningene for gründere, ikke minst kvinner som starter egen bedrift, påpeker Sponheim.

Venstre tar initiativ til et kollektivløft i de store byområdene. Venstre ønsker bl.a. å styrke en ordning som premierer gode kollektivtiltak i byene. I budsjettforslaget vil Venstre også styrke investeringene på jernbanen. Venstres kollektivløft er på kr. 125 mill. kroner.

– Punktlighet og hyppige avganger er avgjørende for at kollektivtransporten er konkurransedyktig, sier Lars Sponheim.

Venstre styrker også Forskningsfondet med 25 mrd. kr. sitt budsjettforslag.

Stikkord fra Venstres budsjettforslag:
– Kompetanseheving lærere: 225 mill. kr.
– Bygging av flere barnehageplasser (3500 nye plasser): 240 mill. kr.
– Styrking av kollektivtrafikk og jernbane: 125 mill. kr.
– Satsing på småbedrifter og gründere: 85 mill. kr.
– Økte rammer til helseforetakene: 100 mill. kr.
– Andre helse- og sosialtiltak: 164 mill. kr.
– Ulike skatte- og avgiftlettelser (spesielt for småbedrifter og miljø): 270 mill. kr.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**