– Vil styrke lærerne med 225 mill

Venstre krever en langt større satsing på skolen og foreslår å styrke Kunnskapsløftet med 200 millioner i revidert budsjett. I tillegg vil partiet bruke 25. millioner på en prøveordning med kompetanseår for lærerne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


Venstres kompetanseår: Se Stortinget.no.

– Skolen er en av våre viktigste oppdragende og “dannende” institusjoner. Skal vi gi ungene våre den skolen de fortjener, må vi gi lærerne mulighet til å styrke seg faglig og pedagogisk, sier utdanningspolitisk talsmann og Venstres medlem i Utdanningskomiteen Odd Einar Dørum.

Venstre er glad for den brede politiske enigheten omkring innføringen av Kunnskapsløftet, men mener likevel det er behov for en forsterket satsing på dette området.

– Dette behovet understrekes av at det har vært en organisatorisk svikt i arbeidet med å systematisk gjøre lærerne i stand til å møte de mulighetene og utfordringene Kunnskapsløftet representerer. Undersøkelser viser at bare to av ti lærere har fått nødvendig faglig etterutdanning. Regjeringens svar på dette problemet er å kalle lærerne for “sutrete”. Venstres svar er at lærerne er nøkkelen til en bedre skole, sier Odd Einar Dørum.

– Kunnskapsløftet er en dugnad for å gjøre norsk skole bedre. For Venstre er Kunnskapsløftet både et løft for skolen og et løfte til samfunnet om at skolen skal bli enda bedre, sier Dørum.

– Venstres forslag om et kompetanseår for lærere er en videreføring og naturlig konsekvens av Kunnskapsløftet, sier Dørum.

Venstre foreslår derfor å tilføre Kunnskapsløftet 200 mill, samt 25 mill til forberedelse av innføringen av et kompetanseår.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**