Småsatsing på småsamfunn

Venstre i regjering leverte en rekke statlige virksomheter til distrikts-Norge. Senterpartiets flaggsak under valgkampen i fjor var en massiv utflytting av statlige arbeidsplasser til distriktene. Da den rødgrønne regjeringen 16. juni la frem sin distriktsmelding klarte ikke Senterpartiet å følge opp valgløftene. Meldingen fremstår som defensiv og tiltaksløs.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


En offensiv satsing på næringsutvikling og attraktive arbeidsplasser bør være regjeringens viktigste virkemiddel i distriktspolitikken. Det er beklagelig at dette ikke vises i distriktsmeldingen. Sandpåstrøing er god symbolpolitikk, men dårlig realpolitikk.

Venstres landsstyre er enig med regjeringen i at det er viktig å satse på kvinnelige gründere, men 9 millioner er utilstrekkelig.

Mens Venstres alternativ til revidert budsjett for 2006 prioriterer 85 millioner kroner til sosiale ordninger for næringsdrivende, noe som spesielt treffer kvinnelige gründere, følger heller ikke regjeringen i distriktsmeldingen opp med tiltak på området.

Regjeringen svikter i næringspolitikken og i distriktspolitikken. En politikk for distriktene må skape rom for nye bedrifter og lokalt næringsliv. Regional nyskaping er god distriktspolitikk. Forslag som bedre sosiale ordninger for gründere og enklere rapporteringsordninger for småbedrifter, et slags AS-light, blir ikke engang vurdert av regjeringspartiene

Senterpartiets Åslaug Haga kaller distriktsmeldingen for en “storsatsing på småsamfunn”. Venstres landsstyre kaller det rødgrønn smykkeskrinsretorikk – “småsatsing på småsamfunn”.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**