Avviser Gardermoen-utvidelse

Venstres Borghild Tenden ønsker ingen tredje rullebane på Gardermoen. Det finnes bedre alternativer. – Hvorfor trenger Gardermoen en tredje rullebane når ingen av London-flyplassene har dette, spør hun.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


En utredning fra Norconsult konkluderer med at det er nødvendig med en tredje rullebane på Gardermoen frem mot 2030. Både Avinor og Oslo Lufthav er positive.

– Vi kan utnytte kapasiteten på Torp og Rygge bedre, bl.a. gjennom bedre transportforbindelser til flyplassene. En dobbeltsporet jernbane til byene i Vestfold og Østfold vil redusere behovet for utvidelser på Gardermoen. Det vil dessuten gi langt flere positive ringvirkninger i forhold til miljø og næringsliv i de aktuelle regionene, sier Venstres Borghild Tenden.

Nestlederen i Stortingets transport- og kommunikasjonskomite peker også på kostnadene med en utvidelse. Hun mener en tospors jernbane og høyhastighetstog til Vestfold og Østfold er bedre pengebruk. Tenden peker også på at en rullebaneutvidelse vil få unødvendige samfunnsmessige konsekvenser.

– Hele tettsteder må kanskje flyttes. Flytting av hele tettsteder og støybeskyttelse av et stort antall boliger blir dyrt. Dessuten er en 30 år lang trussel om tvangsinnløsning en vesentlig belastning for folk som bor i området, påpeker Tenden.

Flytrafikken på Østlandet vil øke de neste årene. Venstre mener denne økningen fortrinnsvis bør gå til Torp og Rygge.
– Mange reisende fra Vestfold og Østfold må nå til Gardermoen. I tillegg har Torp og Rygge en sentral beliggenhet for store deler av østlandsområdet. Ved å la Torp og Rygge ta mer trafikk, er dette positivt for miljøet og publikums reisetid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**