Løftebrudd om forurensende gasskraft

Det er oppsiktsvekkende at Odd- Roger Enoksen går ut og aktivt vil legge til rette for forurensende gasskraftverk på Skogn, uten at staten skal legge til rette for CO2-rensing samtidig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


– Dette er et klart løftebrudd i forhold det regjeringspartiene har lovet i Soria-Moria erklæringen, uttaler Gunnar Kvassheim, leder i Stortingets Energi- og miljøkomité.

– Et gasskraftverk er nå under bygging på Kårstø. Regjeringen har lovet renseanlegg for CO2 på dette kraftverket innen 2009. Det betyr at regjeringen må foreta investeringsbeslutning allerede i høst. Da blir det helt meningsløst å starte bygging uten rensing fra dag én og med full usikkerhet om når en eventuell rensing kommer, legger Kvassheim til.

– Det er åpenbart at miljøinteressene i regjeringen nok en gang er overkjørt. Med denne politikken vil det bli svært vanskelig for Norge å overholde Kyoto-protokollen om begrensing av klimaforurensingen. Dette er sørgelig, avslutter Kvassheim.

Utrag fra Soria-Moria erklæringen:
"Dersom det blir aktuelt å ta i bruk de gitte konsesjonene for gasskraftverk på Skogn og Kollsnes vil Regjeringen også bidra til CO2-fjerning ved disse."

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**