– Gi lokaldemokratiet bedre vilkår

– For Venstre er det en forutsetning for forvaltningsreformen at det kommunale selvstyret kommer styrket ut av prosessen. Kommunene skal ikke være statsfilialer, men selvstendige enheter, sa leder Lars Sponheim under sin åpningstale.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


Venstre startet fredag sin kommunalkonferanse i Drammen. Konferansen etterfølges av landsstyremøte lørdag, der Venstres prinsipper for nye regioner i Norge legges.

– Venstre frykter at reformen kan bli en byråkratireform. Skal vi lykkes må flere beslutninger tas der folk bor. Offentlig forvaltning skal bygge på nærhetsprinsippet, og kommunene må være et fullstendig og selvstendig politisk forvaltningsnivå, sa Sponheim.

Venstrelederen lanserte følgende tiltakspakke for å styrke lokaldemokratiet:
o Grunnlovsfeste det lokale selvstyret.
o Gi 16-åringer stemmerett ved lokalvalg.
o Gi kommunene myndighet til å selv å vedta valgdato.
o Gi kommunene myndighet til å bestemme valgordning for ordførervalg.
o Gi kommunene økt adgang til å fastsette eget skatteøre.
o Ta i bruk lokale folkeavstemminger i større grad.
o Verne om retten til ytringsfrihet for ansatte i kommunene.
o Gi barna og unge bedre adgang til å bli hørt.
o Stimulere frivillige lag og foreninger til å fortsette sin innsats i lokalmiljøene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**