Stopp bruken av klasebomber på Dovrefjell

Venstres landsstyre ser med bekymring på at Forsvaret nå tester ut Cargo Ammunisjon (også kalt klasebomber) på Hjerkinn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Forsvaret er pålagt å avslutte virksomheten på dette skytefeltet innen 2008 og å overføre det til sivilt formål. Opprydningen er anslått til å koste over 300 mill. kr. Og arbeidet har kommet godt i gang. Verneområdet i Dovrefjell-Sunndalsfjella er på 4266 kvadratkilometer og er det største vernede området i landet. Verneområdet omfatter nasjonalpark, flere landskapsvernområder og naturreservater. Dette er vårt mest intakte høyfjellsområde, med bestander av villrein, fjellrev, moskus og sjeldne planter. Kun skytefeltet ved Hjerkinn gjenstår for å gjøre verneområdet komplett.

Uttestingen av klasebomber forstyrrer nå dyreliv og friluftsliv. Det er meningsløst å bruke klasebomber med stor fare for spredning av blindgjengere i dette området, som er vedtatt etablert som nasjonalpark. Dette skaper usikkerhet om fremtidig bruk av området og vil begrense områdets verdi for friluftsliv.

Det er også lite gjennomtenkt at regjeringen vil drive med uttesting av klasebomber i Norge samtidig arbeider for et internasjonalt forbud mot klasebomber.

Venstres landsstyre ber regjeringen stanse utprøvingen av klasebomber.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**