– Kvinnefiendtlig næringspolitikk

– Dagens tilskudds- og trygdeordninger er tilrettelagt for menn. Det blir ikke flere småbedrifter, mer nyskaping og folk på bygdene før Norge legger forholdene bedre til rette for kvinner, sier Venstres Gunn Berit Gjerde.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


Gjerde mener dagens trygdeordninger og Innovasjon Norge er innrettet på mannlige gründere. Aller statstikker viser at Norge er dårlig på oppstart av nye bedrifter, og vi er spesielt dårlig på nyskaping med kvinner som eiere. Samtidig har vi et stort problem med å holde oppe befolkningen på bygdene.

– Vi har et kjempeproblem når unge kvinner ikke kommer hjem igjen, etter at de har reist ut fra bygda for å ta utdanning. Årsaken er mangelen på attraktive jobber. Mannfolk vil heller ikke bo der det ikke er kvinner, sier Venstres nestleder Trine Skei Grande.

Omlegging
Venstre mener tilskuddsordningene fra Innovasjon Norge må legges om, slik at de blir aktuelle for kvinner som vil starte opp i det små og bygge stein på stein.
– I dag er det slik at det er de store satsingene som får mest penger fra Innovasjon Norge. Kvinner tar ikke slike risker. Det er det menn som gjør, og dermed får også de mesteparten av tilskuddene, sier Skei Grande.

Skei Grande peker også på det hun kaller kvinnefiendtlige trygdeordninger.
– Det er nesten et under at kvinner i det hele tatt starter sin egen bedrift. Vi trenger en storsatsing på kvinnelige gründere. Regjeringen ser sikkert også dette behovet, men det går for tregt, sier Venstre-kvinnen, som legger til at det ikke var spor av slik satsing i revidert statsbudsjett.

Dette er dagens ordninger:
· Eksempelvis må den som driver enkeltpersonsforetak ha arbeidet i minst tre år for å motta "maksimalt" av fødselspenger. I tillegg er disse fødselspengene normalt langt lavere enn fødselspengene for andre lønnsmottakere, fordi de beregnes annerledes. Regelen om tre års opparbeidelse av rettighetene gjelder også mellom hver barnefødsel.
· Man har ikke rett til å være hjemme med sykt barn.
· Ved egen sykdom får den næringsdrivende 66 % av lønn fra 17. dag.
· Om man ikke lykkes har man heller ikke rett på arbeidsledighetstrygd.
· Når det gjelder Innovasjon Norge går ca. 18 prosent av pengene til kvinner. Dette til tross for at 34 % av nyetablerte bedrifter har kvinner som eiere.
· Det satses for mye på de som allerede store og kjente bedrifter, som allerede har tilgang på kapital. Innovasjon Norge er inne i stort sett mannsdominerte bransjer.

Venstres forslag:
· For å få flere kvinner til å etablere bedrifter, må Norge bli mer kvinnevennlig ved å likestille selvstendig næringsdrivende med lønnsmottakere når det gjelder trygderettigheter. Dette vil spesielt motivere kvinner til å starte med egen næringsvirksomhet, og holde ut i virksomheten,
· Innovasjon Norge må legge om sin innsats i forhold til kvinnerettet satsing. Det må legges opp en mer målrettet strategi, og ikke holde oppe en slags statusinndeling av virksomheter, hvor kvinner alltid faller utenfor.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**