Norge trenger gründer-kommisjon

– Vi må finne nye virkemidler for en sterkere gründerkultur, sier Venstres næringspolitiske talsmann, Leif Helge Kongshaug. Venstre foreslo under dagens trontaledebatt at det opprettes en gründer-kommisjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Forslaget falt før midnatt med bare fem stemmer. Regjeringspartiene stemte mot.

Signalene om neste års statsbudsjett har ingen gode nyheter for forskning og næringsliv.
– Statsministeren redegjorde for Regjeringens viktigste saker det kommende året, uten å nevne næringspolitikk med et ord. Småbedrifter og gründere sikrer bosetting og aktive lokalsamfunn i landet vårt. Derfor må vi finne nye virkemidler for en sterkere gründerkultur, sier Venstres næringspolitiske talsmann, Leif Helge Kongshaug.

Under dagens trontaledebatt foreslo Venstre og Kongshaug følgende:
"Stortinget ber regjeringen nedsette en “gründer- og nyskapingskommisjon” med oppgave å analysere Norges utfordringer i den globaliserte økonomien, og foreslå strategier og virkemidler for en sterkere gründerkultur og en mer nyskapende og fleksibel kunnskaps- og næringspolitikk."

– Dagens innlegg fra statsministeren var en oppramsing av gode tiltak over statsbudsjettets utgiftsside, mens grunnlaget for at det i det hele tatt finnes noen utgiftsside å dele fra, øyensynlig var glemt. Jens Stoltenbergs gamle favorittslagord "skape for å dele" er ikke bare glemt, men ligger tydeligvis nederst i et næringspolitisk smykkeskrin som har gått i vranglås, sier Kongshaug.

– For Venstre er en aktiv næringspolitikk — spesielt overfor de mange små bedriftene og gründerne — en av de aller viktigste sakene i det kommende året. Nettopp fordi det er småbedrifter og gründere som best sikrer bosetting og aktive spennende lokalsamfunn i hele landet, sier Kongshaug.

Lei Helge Kongshaug mener en gründer-kommisjon for å se nærmere på utfordringer knyttet til økt globalisering de kommende årene.
– Løsningen er ikke sterkere statlig styring og mer statlig regulering, dette er 50-tallets industripolitikk, hevder Kongshaug.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**