Regjeringen har et for snevert syn på kultur

– Giske ønsker å løfte kulturen, men han og Regjeringen mangler en helhet som tar inn over seg bredden i kulturfeltet. Det virker ikke som om påplusningene over KKDs budsjett gjenspeiler seg i forslagene fra de andre departementene, sier Venstres kulturpolitiske talskvinne Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Mens Giske har valgt å prioritere frivilligheten i sitt budsjettforslag, noe som er positivt, velger Karita Bekkemellem å nedprioritere frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner. Det samme er tilfelle for Øystein Djupedals departement, som i sitt forslag ikke følger opp kunstutdanningene. Forsker- og stipendiatstillingene innenfor dette feltet lider samme skjebne som resten av UH-sektoren.

– Dette er trist, påpeker Skei Grande, som etterlyser en breddeforståelse for kulturfeltet.

Venstres Skei Grande er også skuffet over at Trond Giske, innenfor hans eget Mangfoldsår, prioriterer prosjekter der han selv får klippe snorer og ikke bruker anledningen et slik år gir til å oppgradere de flerkulturelle institusjonene til et akseptabelt nivå.

– Bevilgningene til de flerkulturelle institusjonene er småplukk. Et kulturløft skal innebære et virkelig løft, avslutter Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**