– Snakker ikke sant om kommuneøkonomien

Regjeringen gir med den ene og tar definitivt igjen med den andre overfor kommunesektoren i sitt forslag til statsbudsjett for 2007.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Regjeringen reduserer det kommunale skattøret med 0,7 prosent (fra 13,3 til 12,6) og det tilsvarende for fylkeskommunene med 0,1 prosent. I sum utgjør dette anslagsvis 2,1 milliarder kroner. I tillegg reduseres skattøret for selskapsskatten fra 4,25 prosent til 3,5 prosent. I sum utgjør dette vel 1,1 milliard kroner. Det betyr at staten slik trekker inn igjen de øremerkede midlene til kommunene for barnehageutbygging på 3,2 milliarder kroner.

– Når vi vet at investeringstilskuddet for nye barnehager avregnes mot momskompensasjonskrav og i mange tilfeller derfor ikke gir et reelt tilskudd, så er dette på grensen til en ren bokføringsbløff fra statens side. Det sier Venstres representant i kommunalkomitèen på Stortinget, Vera Lysklætt.

– Regjeringen gjør kommunene til enda mer statsstyrte filialer med denne omfordelingen fra frie inntekter og til øremerkede inntekter. Dette er alvorlig for lokaldemokratiet og er en frihetsberøvelse fra de lokale folkevalgte, hevder Lysklætt.

I tillegg til dette kommer den uavklarte situasjonen knyttet til sykelønnsordningen. For kommunesektoren er dettet beregnet til å utgjøre vel 700 millioner kroner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**