– Stenger flere ute fra arbeidslivet

– Vi må ha et arbeidsliv som ikke bare tar hensyn til de aller friskeste blant oss, men som gir muligheter for de med funksjonshemninger, fysiske slitasjer eller kroniske sykdommer, sier André N. Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


Venstre sosialpolitiske talsmann André N. Skjelstad reagerer på det han karakteriserer som et usosialt budsjett.

– Hvordan regjeringen har tenkt å bekjempe fattigdom og visjonene i Soria Moria med dette budsjettet, er vanskelig å forstå. Regjeringen har uttalt at de skal avskaffe fattigdom. Skjermingsordningene som stempler kronikere og andre med sykdom, vil gjøre det langt vanskeligere å komme inn i arbeidslivet. Mange arbeidsgivere vil unngå å ansette folk med kroniske sykdommer hvis dette budsjettforslaget består, sier Skjelstad.

– Vi trenger et arbeidsliv med ordninger som er fleksible og som tillater folk som vil ut i arbeid å komme dit, sier Skelstad.

Skjelstad mener budsjettet står i grell kontrast til signalene i den varslede meldingen om “Arbeid, inkludering og velferd”. Samtidig roser Skjelstad forslaget om å øke bunnfradraget for de med lavest inntekt. Dette er god Venstrepolitikk, men det blir for smålåtent for de svakeste.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**