Tragisk for høyere utdanning og forskning

Venstre reagerer sterkt på Regjeringens budsjettforslag og mener at forslaget ikke tar inn over seg viktigheten av forskning og høyere utdanning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


– Regjeringen vinker farvel til framtida og Djupedal bekrefter med dette at han er barnehageminister – ikke kunnskapsminister, uttaler Venstres utdanningspolitiske talsmann Odd Einar Dørum.

Venstres Dørum reagerer spesielt på kuttene i basisbevilgningene til universitets- og høyskolesektoren og den manglende forskningsinnsatsen.

– Det henvises til at kuttene må sees i sammenheng med omfanget av avsatte midler i sektoren, men Regjeringen tar tydeligvis ikke inn over seg at dette er penger som i stor grad er bundet opp andre steder og ikke står til fri disposisjon for institusjonene, påpeker Dørum.
– Innstramming på dette området er et svært dårlig signal for framtida.

Etter at Djupedal kuttet forskningsfondet med 25 mrd. i forrige statsbudsjett prøver han nå å “reparere” med å bevilge 10 mrd. som først får virkning fra 2008.
– Dette er puslete. Dersom Djupedal og Regjeringen mener alvor med å øke forskningsinnsatsen burde dette beløpet vært betydelig større, sier Dørum, som er skremt over den svake forskningsprofilen i budsjettet.

– Etter dette forslaget må vi spørre om Regjeringen virkelig mener alvor med en opptrappingsplan for norsk forskning.

I tillegg til dette er de rødgrønnes budsjettforslag for svakt med hensyn til satsingen på lærerne, bl.a. med hensyn til viktigheten av systematisk kompetanseheving og bedret allmennlærerutdanning. Heller ikke studentvelferden, som bl.a. omfatter studentbarnehager, er tilstrekkelig tilgodesett i forslaget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**