Tragisk for miljøet

– Det gikk som vi fryktet. SVs landstyrevedtak, om at bygging av renseanlegg og gasskraftverk skulle skje parallelt, skulle berede grunnen for en videre glideflukt bort fra det som i Soria Moria erklæringen ble framstilt som et klart løfte, sier Lars Sponheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


– I erklæringen ble det angivelig slått fast at nye gasskraftverk kun ville bli bygget dersom det ble full rensing av CO2 fra dag én. Det vi sitter igjen med er et opplegg som er miljømessig dårlig, og som vil gjøre det vanskeligere for Norge å innfri våre klimaforpliktelser innen Kyoto-perioden fra 2008 til 2012. Dette er et gigantisk løftebrudd, sier Venstreleder Lars Sponheim og leder i Stortingets energi- og miljøkomite Gunnar Kvassheim.

Uforståelig
– Nå åpnes det for gasskraftverk på Mongstad. Bare 10 prosent av utslippene skal renses, og først i 2012 skal det tas investeringsbeslutning om bygging av fullskala renseanlegg. Dette anlegget kan tidligst stå ferdig i 2014. Dessuten hefter det betydelig usikkerhet om hvorvidt det blir tatt en slik beslutning i 2012. Regjeringens vedtak ligger milevis fra SVs og Senterpartiets standpunkt i gasskraftsaken da de gikk inn i regjering. Det er Arbeiderpartiets løsning som har vunnet fram. Det er komplett uforståelig at SV og Senterpartiet kan fortsette i regjering på dette grunnlaget, sier venstrepolitikerne.

Gikk av i 2000
I mars 2000 gikk Bondevik I-regjeringen av på gasskraftsaken. Her deltok Venstre sammen med Senterpartiet.

– På denne bakgrunn er det tankevekkende at Senterpartiet glir bort fra sine opprinnelige standpunkt i gasskraftsaken, sier Lars Sponheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**