Raserer boligmarkedet i Oslo

I Stortingets spørretime i dag stilte Trine Skei Grande (V) finansminister Kristin Halvorsen (SV) spørsmål om hun var bekymret for virkningene for boligmarkedet i Oslo med hensyn til regjeringens foreslåtte endringer i pensjonssparingssystemet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Regjeringen har i Statsbudsjettet foreslått en endring av skattefradraget for pensjonssparing som vil frigjøre 50 mrd. kroner. Dette kan føre til at forbrukerne heller investerer i bolimarkedet enn å å spare i pensjonsordninger fordi det med regjeringens og Halvorsens forslag ikke lenger er lønnsomt nok å ha penjonssparing når skattefordelen fjernes. Venstre mener dette kan komme til å føre til massiv boligspekulasjon, særlige i storbyene. Dette er dramatisk med tanke på at boligmarkedet i Oslo og andre storbyer allerede er overopphetet. I sitt svar til Skei Grande avviste finansministeren at det var grunn til bekymring.

– Det er oppsiktvekkende at finansministeren ikke deler Venstres bekymring for et enda mer overopphetet boligmarked dersom skattefordelen ved indviduell pensjonssparing fjernes, sier Skei Grande

– For Venstre er det viktig at flere kommer seg inn på boligmarkedet, ikke færre slik konsekvensene kan bli med regjeringens og SVs politikk. Forslaget er dårlige nyheter for de titusener som nå vil slite enda mer med å komme inn på boligmarkedet i storbyer som Oslo. Mange av disse har helt vanlige inntekter og jobber som lærere og sykepleiere, sier Skei Grande.

– Dette er villet politikk fra SVs finansminister som nå inviterer til en boligspekulasjon man ikke har sett maken til. Slik sett innebærer forslaget også en usosial politikk, noe som er spesielt oppsiktsvekkende når finansministeren også er SVs leder. Både Venstre og SV har tidligere vært opptatt av en mer sosial boligpolitikk. Nå står Venstre åpenbart alene om dette, avslutter Venstres nestleder og familiepolitisk talskvinne Trine Skei Grande

FAKTA (Kilde Dagens Næringsliv 18.10.2006)
* I Statsbudsjettet for 2007 foreslår finansminister Kristin Halvorsen å fjerne skattefordelene ved indviduell pensjonssparing (IPA) og livrente
* Skattefordelen ved livrente består i at disse i dag er unntatt fra formueskatt
* Skattefordelen ved IPA består i at premieinnbetalingen kan trekkes fra inntekten når inntektsskatten beregnes
* Med de nye reglene skal denne sparingen skattlegges som annen sparing

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**