Bekymret for personvernet

Lars Sponheim og Borghild Tenden i Venstres stortingsgruppe fremmet i Stortingets møte i dag et forslag om en gjennomgang av personvernet i samferdselssektoren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


– Utviklingen av avansert informasjonsteknologi i samferdselssektoren reiser en rekke problemstillinger knyttet til personvern. Ved hjelp av bl.a. elektroniske billetterings- og betalingssystemer, GPS, videokameraer vil man kunne få en rekke opplysninger om den enkeltes bevegelser; for eksempel hvor du er, når du er der, hvordan du kom deg dit og hva du gjør, sier Lars Sponheim

Venstre mener enhver har rett til anonym ferdsel. Denne retten gjelder selvsagt ikke ubetinget, men eventuelle unntak må fremstå som velbegrunnede og påtrengende nødvendig. Det planlegges nå systemer som gjør at den enkeltes bevegelser i trafikken registreres ytterligere

– De nye tiltakene i samferdselssektoren er nok et skritt i retning overvåkingssamfunnet. Dersom retten til å bevege seg fritt og uregistert på norske veier blir opphevet, må dette diskuteres grundig og Stortinget må informeres. Det viser seg at personvernhensyn bare delvis blir vurdert når nye tiltak etableres i samferdselssektoren, sier Venstreleder Sponheim.

Venstre ber derfor regjeringen om å foreta en bred gjennomgang av personvernproblematikken knyttet til overvåking og registrering i samferdselssektoren, og om at dette presenteres i en egen stortingsmelding.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**