– Skjønner ikke hva en by er

– Det er vel og bra å satse på jernbane, men dette er ikke nødvendigvis noe som avhjelper trafikksituasjonen i større byer. Jeg tror ikke Navarsete skjønner hva en by er og hvilke trafikale utfordringer byene står ovenfor, sier Borghild Tenden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


Borghild Tenden stilte i dag spørsmål om hvorfor regjeringen kutter i belønningsordningen for kollektivtrafikk med 45 mill. kr. Statsråd Navarsete svarte med at regjeringen satser på jernbane.

– Når regjeringen kutter i belønningsordningen for byene, en ordning som beviselig fører til at andelen kollektivreisende stiger og andelen bilreisende går ned, så er dette en bevisst nedprioritering av byene, sier Tenden

Venstre har foreslått å bevilge 182 mil. kr til belønningsordningen for kollektivtrafikk.

– Vi må styrke kollektivtrafikken dersom dette skal være et reellt alternativ til bilbruk i byene. Det er ikke mulig å få flere til å reise kollektivt, samtidig som man svekker kollektivtransporten i storbyene slik regjeringen foreslår. Det er dette Navarsete ikke har forstått , sier Tenden

Om belønningsordningen for kollektivtransport:
a) Har hatt positiv effekt i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Tromsø.
b) Skal dempe veksten i transportbehovet og øke antall kollektivreiser på bekostning av bilbruk. c) Rapporten “Optimale tilskudd til kollektivtrafikk i byområder” fra Transportøkonomisk institutt, viser at et tilskuddsnivå på 150 millioner kroner ville gitt samfunnsøkonomiske gevinster på over 700 millioner kroner.
d) Ordningen ble lansert av daværende samferdselsminister Torhild Skogsholm (V).
e) Reduseres av regjeringen i 2007-budsjettet fra 150 til 107 mill. kroner. Venstre vil øke bevilgningene til 182 mill.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**