Puslete energisatsing stopper mange prosjekt

– Stortingemeldingen som Enoksen presenterte i dag mangler avkaring på viktige områder som de som arbeider med fornybar energi har vært opptatt av. Det innebærer fortsatt usikkerhet og at mange prosjekter blir skrinlagt eller satt på vent, uttaler Gunnar Kvassheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Kvassheim mener regjeringen bryter sitt løfte om å komme med en støtteordning for fornybar energi, som er like god og robust som ordningen med grønne sertifikater (regjeringen vendte tommelen ned for denne tidligere i år). Lederen av Stortingets miljøkomite mener også regjeringens opplegg er vesentlig svakere en det vi finner i andre europeiske land.

– Støtteopplegget som olje- og energiminister Odd Roger Enoksen presenterte i dag er puslete og altfor lite ambisiøst. Ordningen betyr kroken på døra for mange gode vindkraftprosjekt og bioenergiprosjekt. Støtten til vannkraft er utformet slik at den kun blir en hyggelig ekstrainntekt til de som allerede har bestemt seg for å bygge. Slik opplegget er utformet vil det utløse altfor lite ny kraftproduksjon, påpeker Kvassheim.

I Venstres alternative statsbudsjett for 2007 foreslår partiet en “feed-in”-ordning basert på prinsippene om grønne sertifikater, og at hele regjeringens forslag om styrking av energifondet skal gå til energiomlegging og sparing.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**