Frykter flere unge på sykehjem

Venstres helsepolitiske talsmann, Gunvald Ludvigsen, frykter at enda flere unge havner på alders- og sykehjem.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Bakgrunnen er at regjeringen har redusert refusjonsandelen for ressurskrevende brukere til kommunene redusert fra 80 til 70 prosent. I neste års budsjett strammer regjeringen skruen ytterligere, ved å heve innslagspunktet for refusjon.

Stikk i strid med målsettinger
– Dette er et stort problem. Finansieringsordningen gjør det billigere for kommunene å ha sykehjemsplasser for unge mennesker, enn et tilrettelagt tilbud for ressurskrevende brukere. Regjeringens forslag for neste år vil forverre situasjonene ytterligere, fordi kommunenes motivasjon for å finne individuelle løsninger blir lavere. Jeg frykter rett og slett at flere unge havner på sykehjem, stikk i strid med politikernes målsettinger, påpeker Ludvigsen.

NRK avdekket tidligere denne uken at så mange som 3000 unge er innlagt på aldersinstitusjon. I oktober ba Ludvigsen statsråd Brustad om en redegjørelse over hvor mange unge som lever på alders- og sykehjem. Da svarte hun at vi i enkelte tilfeller må akseptere at unge personer for en kort periode bor i alders eller sykehjem. I dagens stortingsdebatt påpekte Brustad at NRKs tall var feil. Hun antydet også at om lag 191 unge funksjonshemmede har bodd 2 år eller mer på aldersinstitusjon (Kostra-rapporteringen).

Ingen talldiskusjon
– Dette spørsmålet er for viktig til å bli en talldiskusjon. Dette oppleves for de det gjelder som en krise i livet. Norge har en utfordring i å gi et godt helsemessig tilbud til et stort antall pasienter under 50 år. Vi snakker om pasienter med MS, parkinson, trafikkskadde og alvorlig funksjonshemmede. Innenfor dette bildet er 3000 pasienter sannsynligvis et lavt anslag, sier Ludvigsen.

– Vi må hele tiden ha i bakhodet at Stortingets intensjon er å flytte alle unge ut av institusjon, sa Ludvigsen under Stortingets spørretime i dag. Venstre er opptatt av hva statsråden vil gjøre for å følge opp Stortingets og regjeringens egen målsetting for å unngå denne uverdige situasjonen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**